Forside      Brekkedammen      Historie      Om oss    Bydelen

 

 

 

Copyright ® 2010 stilla.no  

www.stilla.no

PORTEN TIL NORDMARKA

 

  Historie fra elva

   Her er litt historie...mer kommer.

 Fossene

 Før Christiania fikk elektrisitet måtte man legge industrien nær elva, gjerne ved fossene der man kunne   utnytte vannkraften. Det var først møller, sager, spinneri og til slutt fabrikker.

 I Nydalen har det gjennom mange år vært mye industri og de mest kjente er vel Nydalen Compagnie-1845 og Christiania spigerverk-1853.  I 1963 var det slutt med tekstilvirksomheten og Nydalens Compagnie ble et rent eiendomsselskap. Nydalens Compagnie ble i 1992 slått sammen med Investa Eiendom. I 1996 ble eiendommene i Nydalen solgt. Christiania spigerverk har fremdeles kontorer og produksjon  i Nydalen og de produserer skruer og spiker(se link) . Mange produksjonshaller er byttet ut til fordel for den store utbyggingen av området. Men det er fortsatt igjen gamle bygg i Nydalen som minner om svunnen tid.

Avantor som er eiendomsutviklere har skapt en ny bydel med boliger, butikker, hotell, spisesteder og mer moderne industri som bl.a. data og tele (IT) m.m. 

 På bildet til høyre som er tatt ved Brekkedammen lå det f.eks. en fabrikk som lagde spiker og fiskekroker.   Idag holder det kunstnere til i de samme bygningene. I dette området rundt Brekkedammen har det også vært mølle og sagbruk tidligere. Fritidsklubben Frysja 33 ved fossen ble bygget som kraftstasjon til sagbruket som lå nærmest til venstre på bildet.

 

 

•  Morèner ved Maridalsvannet og Nydalsdammen fra siste istid

 

 Gamle navn

 

 Akerselva, før også kalt Agerselv og Frysja.

 Frysja omtales i Sverres saga fra 1100-1200 tallet.

 

 

 Maridalsvannet ble før også kalt Sannervannet.

 

 

 En side som kan anbefales er Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

 De har samlet mye bra historie om Akerselva og området ved Stilla. 

 

 

 Nordre Aker som er bydelen øverst i Akerselva , Nord i Aker :)

 Aker navnet kom på 1400-tallet.

 

 Har du noen tips til siden, send en mail til: mail@stilla.no

 

 

 

 Tilbake til forsiden

 

Stilla

 

•  Porten til Nordmarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Brekkedammen, fra broen ved fossen, 17 januar 2010